Service- og garantibetingelser

Reparationer / Prisoverslag
Tilbud på reparation koster 500,- DKK, accepteres tilbuddet modregnes beløbet på reparationsprisen. Medmindre andet er aftalt, udføres reparationer automatisk på indsendte apparater hvis totalpris ikke overstiger 20 % af nypris.Alle reparationer hvor prisen overstiger 20% af nyværdien, vil kunden altid blive kontaktet af vores teknikere med et prisoverslag.

Reparationer under 1.000,- DKK vil blive pålagt et administrationsgebyr på 45,- DKK.

Reparationer forventes normalt returneret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse, dog kan der i visse tilfælde skulle påregnes ekstra leveringstid ved reservedele i restordre.

Alle oplyste priser er ex. moms.

Fragt
Returnering af reparationer med totalpris under 2.000 DKK vil blive pålagt et forsendelsesgebyr på 50,- DKK. Medmindre andet er oplyst vil reparation blive returneret til samme adresse, som den er afsendt fra.

Dokumentation
Reparationer, kalibreringer & vedligeholdseftersyn som udføres af Secma, registreres i servicesystem med fuld sporbarhed på serienummer. Desuden udføres der altid, medmindre andet er aftalt, sluttest på apparater med kalibreret testudstyr, testrapport vedlægges og eftersynsmærkat påsættes.

Betaling / Fakturering
For offentlige institutioner er det et krav at der oplyses EAN nummer, rekvisitionsnummer samt kontaktperson. Dette gælder også selvom apparat er omfattet af garanti.

For ikke offentlige institutioner / ikke EAN registrerede virksomheder, vil faktura blive fremsendt elektronisk via e-mail samt vedlagt reparationsrapport.

Garanti & reklamationsfrist
Alle apparater, som forhandles af Secma Medical Innovation, har som minimum 1 års fuld garanti – normalt 1 år fra fakturadato. På udskiftede reservedele ydes der som udgangspunkt 3 måneders garanti, medmindre andet er oplyst af producenten.

Garantien dækker ikke fejl eller beskadigelse, opstået som følge af forkert betjening, misbrug eller tab af udstyret. Reklamationsfristen på reparationer er 3 måneder fra modtagelse. Reklamationer skal meldes skriftligt til serviceafdelingen på support@secma.dk.